Professionele dienstverlening

Onze diensten omvatten alle technische en plaatselijke maatregelen die een succesvolle projectontwikkeling en een probleemloze werking van uw datacentrum garanderen.

Audit en validatie
Op verzoek kunnen wij betrouwbaarheidstesten uitvoeren voor u, op basis van de relevante standaard TIA-942 Audit & Certification. Voor eindgebruikers die al een datacenter uitbaten en zich zorgen maken over hun kritieke infrastructuur van faciliteiten, biedt Datwyler audit- en validatiediensten aan. Ons gecertificeerd en deskundig datacenter-team voert een gap-analyse uit om de huidige toestand van uw datacenter-faciliteit te beoordelen. Het resultaat is een rapport waarin het nalevingsniveau wordt aangegeven en wat mogelijks moet worden aangepakt om elk falen dat zich op één punt voordoet te voorkomen.

Ontwerp
Om ervoor te zorgen dat alle producten en oplossingen die u wilt invoeren in uw datacentrum voldoen aan uw eisen en aan de normen die van toepassing zijn, bieden wij u professionele hulp aan bij het testen en het evalueren van de geplande en voorgestelde ontwerpen en constructies.

Beoordeling
Het tijdig identificeren van mogelijke problemen in uw datacentrum kan helpen om verdere ernstige gevolgen en dure follow-up acties te voorkomen. Graag testen en evalueren wij voor u ter plaatse de belangrijkste criteria en elementen, zoals de gekozen locatie, de bouw van uw datacentrum, de voeding, de fysieke veiligheid, de elektromagnetische velden, de telecommunicatie-infrastructuur en de bestaande onderhoudscontracten, gebaseerd op de beste praktijken en normen die van toepassing zijn.

Project management en controle
Datwyler biedt u een professioneel projectmanagement aan voor alle wijzigingen en uitbreiding van projecten, met name voor projecten met betrekking tot de elektrische en communicatie aspecten van uw technische infrastructuur. Onze strakke organisatie, planning, coördinatie en controle zijn de vereisten voor een hoge kwaliteitsvolle, stipte, efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van uw project, die tevens voldoet aan de vooropgestelde doelen en normen en die niet interfereert met lopende operationele activiteiten.

Daarnaast zullen we ook verheugd zijn om meer uitgebreide taken van projectmanagement over te nemen, welke de complete levenscyclus afdekt van de locatie of het systeem bepaald door u: van de initiële analyse van de behoeften en het eerste ontwerp, over de gedetailleerde planning, aanbesteding en logistiek, tot de installatie, acceptatie, oplevering en onderhoud.

Onze professionele processen van project management omvatten het produceren van planningen, het organiseren van vergaderingen met relevante partijen, het uitvoeren en de post-processing van kwaliteitscontroles alsmede van alle maatregelen met betrekking tot testen, evaluaties, wijzigingen, noodplannen etc., inclusief de bijbehorende logistiek en de planning voor het inzetten van personeel.

SLA-beheer
Ons SLA-beheer biedt u de benodigde middelen, de nieuwste technologieën, beproefde praktijken en ervaren teams van professionals. Als gevolg daarvan bent u verzekerd dat de doelstellingen en de parameters over beschikbaarheid gedefinieerd in de SLA, worden gerespecteerd en toegepast te allen tijde - met als doel het behoud van de betrouwbaarheid van de applicaties en de infrastructuur en het veiligstellen van de winstgevendheid en levensduur van de apparatuur.

Test en rapport
Tijdens 3rd party testen, voeren onafhankelijke testers en instituten strenge testen uit met behulp van geavanceerde apparatuur en gereedschappen, waarbij elke individuele component in uw datacentrum getest wordt, zodat een foutloze, faalvrije en betrouwbare werking wordt gegarandeerd.

Daarnaast bieden wij een complete acceptatietest ter plaatse aan, zodat de testen met tevredenheid kunnen afgerond worden over het beschikbaar vermogen van de verbinding met het elektriciteitsnet, de UPS en generatoren, het alarmsysteem, de rookmelders, het blussysteem en de integriteit van de behuizing evenals de koeling en stroomvoorziening.

Gebruikers ontvangen ook een volledige gedetailleerde documentatie van de uitgevoerde testen en de resultaten,  met inbegrip van de prestatienormen, fouten, storingen en afwijkingen (welke alle nodig zijn om de tests te reproduceren). Deze informatie stelt klanten in staat om met succes verbeteringen aan te brengen, moest dit nodig zijn op een later tijdstip.

Controlelijst

Een korte analyse is nuttig voor ons, om een eerste overzicht van de maatregelen te krijgen die je van plan bent uit te voeren.

We zijn verheugd om met u hiermede meer in detail te gaan ter plaatse.

U kunt een PDF van de checklist hier downloaden.

       Verdere informatie: