NHXMH

Power cable 300/500 V

无卤素, 防火性能卓越
VDE 250-214

 

1 导体: 实心线/绞合铜导体
2 绝缘材料: 交联无卤PE材料
3 填充材料: 阻燃无卤
4 外护套: FRNC/LS0H

产品描述

不论是在干燥环境下或是潮湿环境下,在天花板上或天花板内部以及墙体内部都可以实现产品的永久安装。除此之外,还可以直接嵌入式安装在铸体、填充的或震实的混凝土中
可实现户外安装

导体裸铜线,实心线或绞合铜导体,标准IEC 60228, EN 60228,(VDE 0295)
绝缘材料交叉联合的聚乙烯材料,欧洲电工标准化委员会(CENELEC) HD 604 S1以及VDE 0276-604 “2XI1”
填充材料无卤材料
外护套聚烯烃, VDE 0250-214 “HM2”
核心颜色欧洲电工标准化委员会(CENELEC) HD 308 S2以及VDE 0293
外护套颜色灰色
印字根据客户需求
额定电压300/500V
测试电压2000V, 50Hz
最小弯曲半径永久安装4 x D (D 外护套直径)
 操作安装6 x D
操作温度永久安装-40°C to +70°C
 操作安装+5°C to +50°C

其余的尺寸信息可根据需求定制

 

Zero halogen, no corrosive gases

IEC 60754-1/-2, EN 60754-1/-2, VDE 0482-754-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SA

Flame propagation

IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, AREI-RGIE Art.104-F1

Flame spread

IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, AREI-RGIE Art.104-F2

Smoke density

IEC 61034-1/-2, EN 61034-1/-2 , VDE 0482-1034-1/-2, AREI-RGIE Art.104-SD

文献

ENDENLFRCNES
Product Datasheet
Tender text

订购信息

产品型号产品Dimensions n x [mm2]ConductorSheath Ø [mm]Weight [kg/km]Cu rate
[kg/km]
Fire load [kWh/m]
154675NHXMH2 x 1.5solid8.5100290.33
154676NHXMH2 x 2.5solid9.0115480.33
149254NHXMH3 x 1.5solid9.0110430.33
154369NHXMH3 x 2.5solid9.5145720.38
154677NHXMH3 x 4solid12.02301150.59
154678NHXMH3 x 6solid13.03001730.68
173842NHXMH3 x 10solid16.05102881.08
154367NHXMH4 x 1.5solid9.0130580.38
154679NHXMH4 x 2.5solid10.5200960.46
154680NHXMH4 x 4solid12.52901540.70
154681NHXMH4 x 6solid14.03902300.83
174718NHXMH4 x 10solid17.06203841.25
154368NHXMH5 x 1.5solid10.0150720.44
154370NHXMH5 x 2.5solid11.02051200.50
154371NHXMH5 x 4solid13.53401920.81
154372NHXMH5 x 6solid15.04552880.93
169929NHXMH5 x 10solid18.57304801.44
169930NHXMH5 x 16stranded22.511507682.06
154682NHXMH7 x 1.5solid10.51951010.55
154683NHXMH7 x 2.5solid12.52851680.74
174719NHXMH10 x 1.5solid14.53301440.92
156849NHXMH12 x 1.5solid15.03451730.95
174720NHXMH24 x 1.5solid19.56103461.65

类似产品

(N)HXM(St)H

Shielded power cable 300/500V

N2XH

Safety cable, 单芯线, 0.6/1kV, 欧洲防火等级Cca