Patch panel KS 24x-a, angled

屏蔽

可安装24个Keystone模块

KS系列 24x-a屏蔽角形配线架

KS系列 24x-a角形配线架上盖,黑色空白挡板

产品描述

屏蔽角形配线架可安装24个keystone型模块
Snap-in结构模块便于安装至配线架
不用的端口可以用空白挡板闭合
角形的前面板设计可在无附加理线装置的情况下实现理线
 
前面板为高抗压及阻烯塑料材质,UL94V-0等级,金属框架
黑色前面板,颜色接近RAL9005
线缆轴衬配有尼龙扎带
交货不含模块

RJ45 KS-T 1/8 Cat.6A 屏蔽模块
RJ45 KS-TC Plus Cat.6A (IEC) 屏蔽模块
RJ45 KS-TS 1/8 Cat.6/EA 屏蔽模块
RJ45 KS-T 1/8 Cat.6/EA 屏蔽模块
RJ45 KU-T 1/8 Cat.6 / Cat.5e 非屏蔽模块
RJ45 MS-C6A 1/8 Cat.6A 180°-K 屏蔽模块

宽度: 482mm(19”)
长度: 250mm(包括线缆轴衬)
高度: 44mm (1u)

KS 24x-a配线架顶盖,角型,用于分隔冷热通道, 镀锌钢板

文献

ENDENLFRCNES
Product Datasheet
Manual
Visio stencils

订购信息

产品型号产品颜色(近似于)单位
4000099Patch panel KS 24x-a, angled, 19‘‘/1U, for 24x RJ45 Keystone module, FTP (without modules)black, RAL 90051 个
400098Top cover for patch panel KS 24x-a, angled, to seperate the warm and cold airflowSteel1 个
418011Blank cover for Keystone openingsblack10 个

类似产品

KS-T Plus 1/8 tool-less Cat.6A (IEC)

RJ45模块,屏蔽, Category 6A (IEC)

MS-C6A 1/8 Cat.6A (IEC) 180°-K (Keystone)

RJ45模块,屏蔽, Category 6A (IEC)

KS‐T 1/8 tool-less Cat.6/EA

RJ45模块,屏蔽, Category 6/EA

KS-TS 1/8 tool-less slimline Cat.6/EA

RJ45模块,屏蔽, Category 6/EA

KU-T 1/8 tool-less Cat.6

RJ45模块,非屏蔽, Category 6

KU-T 1/8 tool-less Cat.5e

RJ45模块,非屏蔽, Category 5e

KS-TC Plus Cat.6A (IEC) tool-less, compact

RJ45模块,屏蔽, Category 6A (IEC)